Home
Algemene info
-Klimaat
-Geschiedenis
-Cultuur
-Economie
-Politiek
-Gezondheid
-Transport
-Praktisch
Ontspanning
-Bezienswaardig
-Excursies
-Watersporten
-Duiken
Hotels
Vliegtickets
Promoties
Links

Gozo: Economie
Economie van Gozo:

Tot in 1960 hing de Maltese economie grotendeels af van het Britse leger en de militaire haven. Na de onafhankelijkheid ging het snel bergop met de industrie en het toerisme. Op dit ogenblik hebben Malta en Gozo een solide industriŽle basis en een florissante toeristische sector.

Malta heeft een ongunstige handelsbalans: er wordt aanzienlijk meer ingevoerd dan geŽxporteerd. Engeland heeft als belangrijkste handelspartner sinds kort plaats moeten maken voor West-Duitsland waar 40% van de export naar toe gaat. Bijna 70% van de totale export gaat naar landen binnen de EG. Belangrijkste exportproducten zijn: textiel, lichte industrieproducten en landbouwproducten.

De belangrijkste industrietak is de scheepsnieuwbouw en -reparatie. Ruim 28 procent van de werkende bevolking verdient daarin een boterham. Tot voor kort was de tweede steunpilaar onder het BNP de textiel- en schoenindustrie. Maar de lichte industrie (elektronica, auto-onderdelen, hoogwaardige plastics, medische apparatuur, kleding, voedingsmiddelen) is door de vestiging van buitenlandse bedrijven sterk gegroeid en vormt thans de belangrijkste bron van inkomsten.Ongeveer 45% van de archipel is gecultiveerd waarvan een deel in terrasbouw. De meeste kavels zijn klein en van oudsher met stenen muren afgebakend om erosie tegen te gaan. De grond is betrekkelijk arm, maar intensieve bemesting en het vaak ook opnieuw opbrengen van grond levert in sommige gevallen drie maal per jaar een oogst op. Omdat slechts een klein deel van de beschikbare landbouwgrond bevloeid kan worden, is het teeltplan nogal eenzijdig Ė 's zomers liggen de hooggelegen kavels vrijwel braak en wordt alleen in de dalen nog geteeld. De belangrijkste producten die de landbouw op Malta voortbrengt zijn aardappelen, uien, tabak, tomaten en bloemen. Daarnaast ook citrusvruchten en aardbeien. Mede door deze beperking neemt de kastuinbouw en daarmee de productdiversiteit toe. Toenemende mechanisatie die gezien de verkaveling overigens betrekkelijk bescheiden is, heeft de afgelopen decennia het aantal boeren teruggedrongen. Minder dan 10% van de beroepsbevolking is nog geheel of gedeeltelijk in de landbouwwerkzaam.De visserij speelt economisch een volstrekt ondergeschikte rol. De vloot is klein en bestaat hoofdzakelijk uit de traditionele, bontgekleurde kannizati met eenvoudige drijfnetten plus een handvol treilers. Wat er in de kustwateren wordt gevangen is niet voldoende voor de binnenlandse markt. Belangrijke vissoorten die worden aangeland zijn de zwaardvis en de goudmakreel.